Astrologické reporty

Nativní Chart & Report
WX-NR001
NATIVNÍ CHART & REPORT je vypracován na základě data, zeměpisných souřadnic místa narození a času narození dané osoby.
 
Čas narození je ideální znát s přesností pokud možno na jednotky minut.
 
Vzorový NATIVNÍ CHART & REPORT si můžete stáhnout zde.
 
Pokud si objednáte tento report je třeba nám s vaší objednávkou zadat data narození osob pro které má být tento report vypracován ve tvaru:
 
Jméno – Datum a čas narození – Místo narození (např. Praha) 
do textového pole Jména, data, časy a místa narození na stránce Checkout před dokončením vaší objednávky.
 
Tento report obsahuje velmi podrobné a přesné informace o povahových a charakterových vlastnostech dané osoby, oblastech ve kterých je tato osoba schopna dosáhnout nejlepších výsledků a vlastní realizace, schopnosti komunikace a interakce s rodinou, přáteli, kolegy, zaměstnanci, atd. 
 
V tomto reportu lze taktéž nalézt detailní informace, zda daná osoba bude moci získat významné postavení např. v businessu, politice, vědě, umění a zda se stane v některé oblasti života celebritou.
 
Dále tento report obsahuje i velmi detailní informace o možných ohroženích dané osoby v průběhu jejího života.
 
Například možnost nemocí, sklon k požívání alkoholu, ohrožení života při cestování nebo následkem nehod, operací, atd.
 
NATIVNÍ CHART & REPORT tudíž poskytuje velmi cenné a komplexní informace a lze jej vypracovat pro vás, vaše rodiče a prarodiče, vaše partnery, děti a vnuky, vaše přátele, obchodní společníky, zaměstnance a všechny další osoby vašeho zájmu.
 
NATIVNÍ CHART & REPORT má rozsah cca 20 – 25 stran A4 a zasíláme jej v tištěné formě poštou na dobírku.
490 Kč
Partnerské vztahy
WX-RC001
Report PARTNERSKÉ VZTAHY obsahuje velmi přesné a detailní informace o mnoha oblastech partnerského vztahu na základě dat, míst a časů narození obou partnerů.
 
Vzorový report PARTNERSKÉ VZTAHY si můžete stáhnout zde.
 
Pokud si objednáte tento report je třeba nám s vaší objednávkou poskytnout data narození osob pro které má být tento report vypracován ve tvaru:
 
Jméno 1 – Datum a čas narození – Místo narození (např. Praha)
Jméno 2 – Datum a čas narození – Místo narození
 
do textového pole Jména, data, časy a místa narození na stránce Checkout před dokončením vaší objednávky.
 
Informace obsažené v tomto reportu lze využít pro zjištění ve kterých oblastech vztahu dosahují partneři nejlepší úrovně vzájemné kompatibility, ve kterých oblastech jejich vztahu mezi nimi jsou nebo hrozí neshody ohrožující celkovou kvalitu jejich vztahu, ve kterých oblastech vztahu jeden nebo druhý partner dominuje a ve kterých oblastech by měl jeden druhému partnerovi vyjít vstříc, aby bylo dosaženo maximální kvality jejich vztahu.
 
Informace obsažené v tomto reportu lze využít taktéž pro zjištění se kterým z potenciálních partnerů byste dosáhli nejlepší vzájemné kompatibility a kvality vztahu, a to i v dlouhodobém časovém horizontu.
 
Report PARTNERSKÉ VZTAHY má rozsah cca 20 stran A4 a lze si jej objednat pro libovolný počet párů a zasíláme jej v tištěné formě poštou na dobírku.
 
490 Kč
Prognóza událostí
WX-FF001
 
Report PROGNÓZA UDÁLOSTÍ je vypracován pro období 1 roku nebo více let od vámi specifikovaného data na základě data, místa a času narození dané osoby.
 
Čas narození je ideální znát s přesností pokud možno na jednotky minut.
 
Vzorový report PROGNÓZA UDÁLOSTÍ si můžete stáhnout zde.
 
Pokud si objednáte tento report je třeba nám s vaší objednávkou zadat data narození osob pro které má být tento report vypracován ve tvaru:
 
Jméno – Datum a čas narození – Místo narození (např. Praha)
 
do textového pole Jména, data, časy a místa narození na stránce Checkout před dokončením vaší objednávky.
 
Report PROGNÓZA UDÁLOSTÍ obsahuje značné velmi přesných a detailních informací o možných událostech, které mohou potkat danou osobu ve zvoleném roce.
 
Z těchto informací lze zjistit například den nebo dny ve kterých je nejlepší doba pro úspěch v investicích, získání nové zakázky, podstoupení operace bez rizika pooperačních komplikací, výsledku léčení, možnost změny zaměstnání, úspěchu v soudním řízení, řešení rodinných záležitostí, úspěchu v příjímacím řízení ke studiu, získání nového zaměstnání nebo vyšší pozice v současném zaměstnání, zlepšení financí, atd.
 
Tento report obsahuje i velmi přesné informace o možných nebezpečích, například možnost dopravní nehody, onemocnění vážnou nemocí, ohrožení zdraví dětí nemocí či nehodou, možnost úrazu, etc.
 
Rozsah tohoto reportu je cca 50 - 60 stran A4 na jeden rok.
 
Report PROGNÓZA UDÁLOSTÍ vypracovaný pro vaši osobu nebo osoby vašeho zájmu vám bude zaslán v tištěné formě poštou na dobírku.
 
490 Kč